Foto

"Cinderella Wedding Carriage" kaars

2,00

Foto

"Cinderella Wedding Carriage" kaars

2,00

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Just add Love op het volgende:

De inhoud van deze website is eigendom van Just add Love. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Just add Love. Deze toestemming is alleen benodigd voor commercieel gebruik.

Onvolledige of onjuiste informatie

Just add Love besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Just add Love kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Links naar andere websites

Op de website staan links die verwijzen naar andere websites. We geven deze links zodat je makkelijk meer informatie kan vinden over een bepaald onderwerp. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Artikelkleuren

De werkelijke kleuren van de artikelen kunnen afwijken van de kleuren op de website. De instellingen op je computer bepalen hoe de kleur op je scherm wordt weergegeven.

Directe of indirecte schade

Just add Love kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website.